Vejledning til at oprette opgaver

Indlæg hierarki

Som udgangspunkt bruges kategorier for indlæg. På den måde får indlæg en fast plads i et hierarki og de er nemme at finde og redigere.

Tags kan også bruges, men da de ikke er hierarkisk opbygget, heller ikke hvis de skrives i bestemt rækkefølge, er de mere brugt til at finde opgaver til elever.

Ikoner

Der  findes ikoner til de mest gængse filformater i mediemappen. Vi bruger dem uden cirkel.